KBT Center AB

Lennart Gyllensten
Leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning
Organisationsutvecklare

– Kognitiv psykoterapi
– Handledning/coaching
– Ledarskapsutveckling
– Team- och grupputveckling
– Organisation- och strukturförändringar
– Utbildning i stress-, krishantering mm

Det viktigaste är inte varifrån du kommer
utan vart du är på väg