Erfarenhet

2006- Eget företag: Kognitiv Utveckling & Behandling AB Organisationsutvecklare/Leg Psykoterapeut, auktoriserad med kognitiv inriktning.

1999-2006 Organisationskonsult/Psykoterapeut Previa Borås (50%) egen verksamhet i mitt företag Kognitiv Utveckling & Behandling ( 50 %), verksamhetsinriktning se nedan

1998- Eget företag, vars nuvarande namn är Kognitiv Utveckling & Behandling. Verksamhetsinriktning: Kognitiv psykoterapi, Handledning/Coaching individuellt eller grupp, Ledarutveckling, Team/grupputveckling, organisation- och strukturförändringar, Utbildningar: stress, ”utbrändhet, kriser, konflikter, alkohol.

1996-1997 Organisationskonsult i Previa Konsult. En renodlad tjänst som organisationskonsult med inriktning mot grupp och ledarutveckling.

1992-1995 Organisationskonsult/Distriktschef Previa företagshälsovård i Borås. Arbetade både som organisationskonsult (utbildningar, kartläggningar, organisationsutveckling, m.m.) samt som distriktschef.

1987-1991 Chef Lindängens Behandlingscenter i Ulricehamn(ägt av Göteborgs Stadsmission). Behandlingscentrat arbetade utifrån ”Minnesotamodellen”. Vilket innebar att klienterna intensivbehandlades under fyra veckor på Behandlingscentrat med efterföljande eftervård under 1-2 år. Till behandlingscentret hörde även en eftervårdsenhet och ett ”Halfwayhouse” i Göteborg. Fick under denna period grund- och vidareutbildningar i USA om alkoholism och beroendeproblematiken.

1985-1986 Sektionschef för Familjehemssektionen Borås Kommun.

1976-1984 Socialsekreterare samt familjehemssekreterare vid socialkontoret i Borås Kommun. 
Arbetsuppgifter: Arbete med socialbidrags-, barnavårds- och nykterhets-vårdsärenden. Omhändertagande och placering av barn/tonåringar i familjehem och på institutioner. Utredningar för att ge underlag till beslut om internationella adoptioner.