Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi är en form av samtal till självhjälp vid bl.a. stress, ohälsa och oönskat beteende. Populärt uttryckt handlar det om att använda ”tankens kraft” för att kunna påverka sitt liv i syfte att öka den enskildes förmåga att själv hantera sina problem så att det inte är ett problem.

Det terapeutiska arbetet bedrivs i en serie möten mellan klienten och en legitimerad psykoterapeut. Terapin är inriktad på att ta bort hinder för människans egen utvecklingskraft. Den fokuserar på nuet, är tidsbegränsad och orienterad mot problemlösning och resultat. Klienten deltar aktivt och får verktyg att arbeta med. Verktygen som terapeuten lär ut hjälper klienten känna igen ett negativt sätt att tänka och klienten kan utifrån det ändra sitt förhållningssätt. Terapeuten och klienten kan liknas vid två forskare, som samlats kring klientens problem, som de tillsammans ska utforska. Terapeuten är expert på teorier och tekniker, klienten på sig själv och sina upplevelser.

Kognitiv psykoterapi är således fokuserad på individens tankar. känslor och handlingar, dvs. grundantaganden, livsregler, automatiska tankar/mentala bilder m.m. Grundantaganden motsvarar den bild som individen har format om sig själv, andra människor och livet/omvärlden. Exempel på grundantaganden : ”jag är social, uppskattad, stark” eller ”jag är inbunden, oattraktiv, svag, jag litar på andra människor, andra tycker jag är värdelös”.

I grunden handlar det om att öka på sin självkännedom, hur man själv fungerar och att uppnå förändringar, man själv vill.