Referenser

Organisationsanalys /
kartläggning:
Personalchef Roland Ödh, Alingsås kommun. 
Telefon: 0322-61 60 00
Ledarutveckling:Ledarutveckling: Regionchef Hjördis Asfeldt, Skogsstyrelsen Västra Götaland. 
Telefon: 0771-567 567
Grupp/arbetsplats
utveckling:
Rektor Marie Arvidsson, Stenkulan, Stenkullen.
Telefon: 0302-52 17 00
Coaching:Director of Product Packaging Susanne Höffkes,
Jeppesen System AB Göteborg. 
Telefon: 031-720 81 00
Utbildning-Ledarskap:Organisationskonsult Boeric Hjort, Karlskrona. 
Telefon: 070-549 78 09
Produktutveckling:Marknadschef Torsten Karlsson, Alecta. 
Telefon: 070-849 49 50
Handledning:Socialchef Jane Johansson, Vara Kommun. 
Telefon: : 0512-318 30
Ledningsgrupps
utveckling:
Kommunchef Jan Darell, Herrljunga kommun. 
Telefon: 0513-170 00
Utbildning Psyko-
socialt arbete:
Personalchef Birgitta Alfreaus, Högskolan Borås,
Telefon: 033-16 40 00
Organisations-
analyser:
Personalhandläggare Marianne Friestedt, Swedac, Borås
Telefon: 033-17 77 22
Fördjupningsutbildning
i kriser:
Enhetschef Lillian Carlsson Utvecklingscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Telefon: 031-342 10 00
MBTI i arbetsplats-
utveckling:
Funktionschef Helena Ringmar, Lantmäteriet Örebro 
Telefon: 019-10 91 81
Övrigt
Lärare IFLA:s årliga
förändringsutbildning:
Dr Bo Ahrenfelt, Växjö Telefon: 0470-126 00
Undervisar och handleder vid Cognitivt center för terapi och utbildning AB, samt adSapiens Göteborg (coachning)