Leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning
Organisationsutvecklare- Kognitiv psykoterapi
- Handledning/coaching
- Ledarskapsutveckling
- Team- och grupputveckling
- Organisation- och strukturförändringar
- Utbildning i stress-, krishantering mm


   
Startbild