Utbildning

Utbildning/examina

2010 Organisation Behave Management (OBM)
2009 Inlärningspsykologiska perspektiv på parterapi och relationsproblem
2008 Fördjupningsutbildning i inlärningspsykologi/beteendeterapi
2007 Fördjupning i Acceptens commitment therapy (ACT)
2006 Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan-Institutionen för Ledarskap och Management
2001-2004 Legitimerad Psykoterapeut (med kognitiv inriktning, 60 p)
2001 Avancerad Psykologisk Debriefing, dr philos Atle Dyregrov
1998 Myers-Briggs Type Indicator MBTI, Assessio/Psykologiförlaget AB
1998 Situationsanpassat Ledarskap (SL II ® för chefer)
1997 Förändringskunskap & Utvecklingsarbete IFLA B. Ahrenfelt
1996 Organisationspsykologi ”The Human element”, Kompetens Invest AB
1995-1996 Konsultutbildning i Organisationspsykologi, Riesling Partners
1993-1995 Psykoterapiutbildning (grundutbildning/steg 1)
1992 Psykologi på arbetsplatsen (10 p) Högskolan Borås
1990 Familjeterapi (Fortsättningskurs (FT 2) Göteborgs Universitet/Göteborgs Socialpsykologiska Institut.
1989-1990 Handledning i Psykosocialt arbete (30 p) Göteborgs Universitet.
1984 Förberedande kurs för forskarutbildning i socialt arbete (20 p D-kurs). 
Deltog samtidigt i forskningsprojektet ”Integrering av måluppfyllelseanalyser och processbeskrivningar i utvärderingsarbete inom socialtjänsten” (IMPUS projektet). Projektet bedrevs inom ramen för ämnet Socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet under tiden januari 1982 till september 1984. Vetenskaplig ledare var professor i Socialt arbete Harald Swedner.
1984 Vetenskapsteori (3p) Högskolan Borås.
1973-1976 Socionomexamen Högskolan i Östersund.