Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskaplåter dig kartlägga och utforska din egen ledarskapsprofil. Syftet är att stödja Din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målen är utveckling, personligt ansvarstagande, självständighet, lärande samt bidra till en lärande organisation. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer stora krav på moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund. 
Utbildningen bygger på att man själv tar ansvar för att aktivt välja ett förändrat beteende och sin utveckling. 

UL är, som UGLn, utarbetad av försvarshögskolan, ILM – Institutionen för Ledarskap och Management. Den anses vara så viktig att delar av UGLn ska omarbetas för att bättre passa ULs tankar. Dock är utbildningarna inte beroende av varandra, utan ses som två separata. Programmet bygger på omfattande vetenskapliga studier i USA, Sverige och andra Europeiska länder. Man har bl a påvisat tydlig förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns hög förekomst av UL. 

Det finns en utbildning som består av två kursdagar på internat med en uppföljningsdag och möjlighet till coaching i mellantiden. 6 personer samt Du själv fyller i ett bedömningsformulär. Det är en överordnad, två sidoordnade samt tre underordnade. Dessa ger, var för sig, en bild av i vilken utsträckning du idag använder dig av olika ledarbeteenden. (360-graders feedback).

Målet med utbildningen är att
– Skapa en personlig plan med fokus och syfte att utveckla ditt ledarskap
– Få personlig feedback om ditt ledarskap samt tydliggöra dina utvecklingsområden
– Ökad självinsikt 
– Gruppstorlek: 6-15 deltagare